biatapchi
Nhận diện chi phí sản xuất

Nhận diện và phân loại chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm phục vụ quản trị doanh nghiệp

 •   31/05/2018 09:40:00 PM
 •   Đã xem: 2174
 •   Phản hồi: 0
Tiếp theo bài hôm trước hôm nay tôi sẽ tiếp tục chia sẻ chuyên đề về kế toán quản trị tính giá thành trong doanh nghiệp sản xuất. Việc nhận diện và phân loại được các chi phí này trong quá trình tính giá thành sản xuất là vô cùng quan trọng, nó đòi hỏi chúng ta phải làm việc nghiêm túc, có phương pháp khoa học và sự tính toán tỉ mỷ cẩn thận.
Kế toán quản trị doanh nghiệp sản xuất

Kế toán quản trị chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất

 •   30/05/2018 11:11:00 PM
 •   Đã xem: 2425
 •   Phản hồi: 0
Trong thực tế làm kế toán hiện nay không những các bạn sinh viên đang học năm cuối mà thậm chí những người đang đi làm kế toán, có cả không ít kế toán trưởng cũng không hiểu kế toán quản trị chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất là như thế nào? Điều này dẫn đến họ loay hoay trong việc làm kế toán hàng ngày của mình, trong khuôn khổ bài viết này tôi sẽ phân biệt rõ giúp các bạn hiểu được vấn đề trên:
Kế toán sản xuất

Một số công trình nghiên cứu về kế toán quản trị chi phí trên thế giới

 •   30/05/2018 10:31:00 PM
 •   Đã xem: 1757
 •   Phản hồi: 0
Với quá trình phát triển trên một 100 năm của KTQT trên thế giới, khó có thể thống kê được có bao nhiêu công trình nghiên cứu về KTQT nói chung và KTQT chi phí, giá thành nói riêng. Ngoài ra, rào cản về ngôn ngữ và khả năng truy cập internet cũng hạn chế sự tiếp cận của tác giả đến các công trình nghiên cứu.
Phân tích mối quan hệ giữa Chi phí - Khối lượng - Lợi nhuận (C-VP) doanh nghiệp xây lắp

Phân tích mối quan hệ giữa Chi phí - Khối lượng - Lợi nhuận (C-VP) doanh nghiệp xây lắp

 •   29/05/2018 10:23:00 PM
 •   Đã xem: 3198
 •   Phản hồi: 0
Phân tích mối quan hệ giữa chi phí – khối lượng – lợi nhuận có ý nghĩa quan trọng trong việc cung cấp thông tin cho nhà quản trị doanh nghiệp ra quyết định liên quan đến hoạt động xây lắp của doanh nghiệp, nó cũng cung cấp thông tin đa chiều và chính xác về mọi sự biến động của quá trình hoạt động của dự án:
Phân tích chênh lệch chi phí trong kế toán doanh nghiệp xây lắp

Phân tích chênh lệch chi phí trong kế toán doanh nghiệp xây lắp

 •   29/05/2018 09:20:00 PM
 •   Đã xem: 2048
 •   Phản hồi: 0
Biến động chi phí là chênh lệch giữa chi phí thực tế và chi phí định mức. Chi phí phát sinh thực tế có thể cao hơn hoặc thấp hơn so với định mức ban đầu, điều này tạo nên sự biến động chi phí so với định mức. Biến động có thể là bất lợi khi chi phí thực tế cao hơn chi phí định mức hoặc có lợi khi chi phí thực tế thấp hơn chi phí định mức.
Hệ thống báo cáo kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp xây lắp

Hệ thống báo cáo kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp xây lắp

 •   29/05/2018 09:14:00 PM
 •   Đã xem: 1861
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo kế toán quản trị là kết quả đầu ra của công tác kế toán quản trị chi phí, Báo cáo kế toán quản trị chi phí là loại báo cáo kế toán phản ánh một cách chi tiết, cụ thể tình hình chi phí của doanh nghiệp theo yêu cầu quản lý của các cấp quản trị khác nhau trong doanh nghiệp để ra các quyết định quản lý kinh doanh.
Xác định chi phí sản xuất trong kế toán doanh nghiệp xây lắp

Xác định chi phí sản xuất trong kế toán doanh nghiệp xây lắp

 •   28/05/2018 11:43:00 PM
 •   Đã xem: 1061
 •   Phản hồi: 0
Xác định chi phí là quá trình tổng hợp chi phí có liên quan đến sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, nhằm tính được chi phí đơn vị cần thiết giúp nhà quản trị điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, như: định giá bán cho sản phẩm sản xuất ra và tiêu thụ, xác định giá trị hàng tồn kho, xác định kết quả kinh doanh…
Xây dựng định mức trong kế toán xây dựng

Xây dựng định mức trong kế toán xây dựng

 •   28/05/2018 11:17:00 PM
 •   Đã xem: 873
 •   Phản hồi: 0
Định mức chi phí sản xuất kinh doanh là cơ sở để lập dự toán chi phí sản xuất cho từng đơn vị dự toán. Việc lập dự toán chi phí sản xuất kinh doanh phải căn cứ vào định mức chi phí.
Chi phí trực tiếp và gián tiếp

Phân loại chi phí theo mối quan hệ đối tượng chịu chi phí trong kế toán xây dựng

 •   28/05/2018 11:02:00 PM
 •   Đã xem: 752
 •   Phản hồi: 0
Ngoài các tiêu thức phân loại chi phí như ở bài trước trong khuôn khổ bài viết này tôi sẽ đưa ra thêm một tiêu thức phân bổ khác về kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp xây dựng.
Phân loại chi phí theo yêu cầu trong doanh nghiệp xây dựng

Phân loại chi phí theo yêu cầu của kế toán quản trị trong doanh nghiệp xây dựng

 •   28/05/2018 05:45:00 AM
 •   Đã xem: 5347
 •   Phản hồi: 0
Có hai cách để phân loại chi phí theo yêu cầu của kế toán quản trị trong công ty xây dựng là phân loại theo cách ứng xử của chi phí và phân loại theo chức năng hoạt động của chi phí. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu từng cách phân loại này:
Kế toán quản trị chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp

Nội dung của kế toán quản trị chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp

 •   28/05/2018 05:26:00 AM
 •   Đã xem: 945
 •   Phản hồi: 0
Trong khuôn khổ bài viết này chúng ta cùng đi tìm hiểu nội dung của kế toán quản trị chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp như thế nào? Vấn đề quan trọng của chi phí sản xuất tại các doanh nghiệp này là gì?
Kế toán quản trị doanh nghiệp xây lắp

Tổ chức kế toán quản trị chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp

 •   28/05/2018 12:53:00 AM
 •   Đã xem: 676
 •   Phản hồi: 0
Sản phẩm xây lắp mang tính chất riêng lẻ, việc tập hợp các chi phí sản xuất, tính giá thành và xác định kết quả thi công xây lắp cũng được tính cho từng sản phẩm xây lắp riêng biệt; sản xuất xây lắp được thực hiện theo đơn đặt hàng của khách hàng nên ít phát sinh chi phí trong quá trình lưu thông.
Vai trò của kế toán quản trị

Vai trò của kế toán quản trị chi phí sản xuất trong doanh nghiệp

 •   28/05/2018 12:43:00 AM
 •   Đã xem: 1059
 •   Phản hồi: 0
Kế toán quản trị chi phí sản xuất trong doanh nghiệp là một bộ phận của hệ thống kế toán nhằm cung cấp cho các nhà quản lý thông tin về chi phí để giúp các nhà quản lý thực hiện các chức năng quản trị cho doanh nghiệp. Kế toán quản trị chi phí sản xuất chủ yếu cung cấp thông tin thích hợp cho các nhà quản lý nhằm xây dựng các chiến lược cạnh tranh bằng cách thiết lập các báo cáo định kỳ và báo cáo đặc biệt.
Kế toán quản trị

Đặc điểm cơ bản của kế toán quản trị chi phí sản xuất trong doanh nghiệp

 •   28/05/2018 12:38:00 AM
 •   Đã xem: 1046
 •   Phản hồi: 0
Một là, kế toán quản trị chi phí sản xuất nhấn mạnh việc cung cấp số liệu cho việc sử dụng nội bộ cho nhà quản trị, nó sử dụng các thông tin kế toán ban đầu, xử lý, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế tài chính theo yêu cầu thông tin nhà quản trị DN.
Kế toán quản trị chi phí

Khái niệm về kế toán quản trị chi phí sản xuất trong doanh nghiệp

 •   28/05/2018 12:14:00 AM
 •   Đã xem: 1025
 •   Phản hồi: 0
Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, kế toán góp phần rất quan trọng vào công tác quản lý các hoạt động kinh tế, tài chính. Việc thu thập, xử lý và cung cấp các thông tin về tình hình thu nhập, chi phí, so sánh thu nhập với chi để xác định kết quả là một trong những yêu cầu của kế toán tài chính.
Phân tích chi phí sản xuất

Phương pháp thu thập thông tin cho hoạt động phân tích quản trị chi phí

 •   28/05/2018 12:05:00 AM
 •   Đã xem: 1114
 •   Phản hồi: 0
Có hai phương pháp thu thập thông tin để phục vụ việc phân tích quản trị chi phí trong tính giá thành đối với doanh nghiệp xây dựng mà chúng ta thường hay sử dụng đó là: Thu thập thông tin sơ cấp và thu thập thông tin thứ cấp.
Quản trị chi phí sản xuất

Quản trị chi phí sản xuất tại doanh nghiệp xây dựng tính cấp thiết của Doanh Nghiệp Xây Dựng

 •   27/05/2018 11:58:00 PM
 •   Đã xem: 1084
 •   Phản hồi: 0
Một vài thập niên gần đây, nền kinh tế nước ta đang trên đà phát triển mạnh mẽ. Đặc biệt là sau khi nước ta hội nhập thành công vào WTO (tổ chức thương mại quốc tế) thì những cơ hội phát triển kinh tế ngày càng mở rộng. Nguồn vốn nước ngoài đầu tư vào nước ta cũng tăng rõ rệt. Do đó cơ sở hạ tầng và các công trình xây dựng cũng ngày càng được đầu tư nhiều.
Hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp

Hệ thống báo cáo tài chính trong doanh nghiệp sử dụng cho phân tích tài chính

 •   25/05/2018 03:33:00 AM
 •   Đã xem: 1103
 •   Phản hồi: 0
Hệ thống báo cáo tài chính của DN Việt Nam được lập, trình bày và cung cấp thông tin theo quy định, chuẩn mực của cơ quan chức năng có liên quan tại Việt Nam. Sau một quá trình hình thành và phát triển với sự thay đổi của nền kinh tế sang nền kinh tế thị trường như hiện nay thì các chuẩn mực và quy định về lập, trình bày báo cáo tài chính của Việt Nam cũng có nhiều sự tương thích với các chuẩn mực quốc tế về kế toán.
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Tìm hiểu về lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh tài chính doanh nghiệp

 •   25/05/2018 02:57:00 AM
 •   Đã xem: 752
 •   Phản hồi: 0
Sau 2 bài trước chúng ta đã tìm hiểu sơ lược về Báo cáo tài chính và Báo cáo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, hôm nay chúng ta đi tiếp về 2 loại báo cáo còn lại trong hệ thống báo cáo tài chính Việt Nam hiện nay.

Các tin khác

trees
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây